welcome! (+86) (0) 931 8913399 English Chinese

Mathsmatic class

Author: Time:2019-03-22

Name

Email

phone

Bing   Zheng

bzheng@lzu.edu.cn

 

Chunyou   Sun

sunchy@lzu.edu.cn

 

Dingqi   Yan

yandq@lzu.edu.cn

 

Dun   Zhao

zhaod@lzu.edu.cn

 

Guo   Ling

ling@lzu.edu.cn

 

Guofeng   Zhang

gf_zhang@lzu.edu.cn

 

Heping   Zhang

zhanghp@lzu.edu.cn

 

Hongrui   Sun

hrsun@lzu.edu.cn

 

Peihao   Zhao

zhaoph@lzu.edu.cn

 

Shoujun   Shi

shjxu@lzu.edu.cn

09318912483

Ting   Wei

tingwei@lzu.eud.cn

 

Wangtong   Li

wtli@lzu.edu.cn

 

Weide   Li

weideli@lzu.edu.cn

 

Weihua   Deng

dengwh@lzu.edu.cn

 

Yanfeng   Luo

luoyf@lzu.edu.cn

 

Yejuan   Wang

wangyj@lzu.edu.cn

 

Yubin   Zhou

mybzhou@aliyun.com

 

Yujiang   Wu

myjaw@lzu.edu.cn

09318912483

Yumei   Huang

huangym@lzu.edu.cn

 

Zgicheng   Wang

wangzhch@lzu.edu.cn

 

Zhouping   Li

lizhp@lzu.edu.cn

 

 

Previous:Physics class

Next:Cuiying Honors College

Cuiying Facuty and Staff Directory

HOME
About us
Study abroad
Activity notice
News
Campus life
Lzu home